Projekt Betty

Projekt Betty

(včasné odhalení diabetu 1. typu u dětí)

Naše ordinace se zapojila do projektu Betty, tedy screeningového programu k odhalení časných fází diabetu 1. typu u dětí ve věku 2-18 let. Tento program je součástí celoevropského screeningového programu a v ČR probíhá pod záštitou Pediatrické kliniky FN v Motole.

K vyšetření je zapotřebí odběr malého množství krve z prstu (podobně jako u vyšetření CRP). Vzorek krve se následně zasílá do laboratoře. Odběry je zapotřebí provádět z logistických důvodů v pondělí nebo úterý, opět po předchozím objednání. Výsledky se dovíte za 4-8 týdnů.

Vyšetření je pro Vás zcela zdarma.

K vyšetření je pouze zapotřebí podepsat informovaný souhlas, který dostanete u nás v ordinaci. Jeho vzor naleznete k pročtení níže.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.projektbetty.cz