Povinná očkování

Na videu níže je krásně popsáno, jaký benefit a jaké riziko přináší očkování. Pokud ohledně účinnosti vakcín váháte, doporučuji shlédnout. Video je v angličtině, ale můžete si zvolit české titulky. 

Tuberkuloza

Toto očkování je povinné jen pro vybrané skupiny obyvatel a to na základě Dotazníku k definici rizika tuberkulozy, který vyplňují maminky v porodnicích. Pokud je na základě tohoto dotazníku zjištěno, že dítě patří do rizikové skupiny, provádí se u něj očkování co nejdříve po propuštění z porodnice, nejpozději však do 6 týdnů věku dítěte. Toto očkování neprobíhá u nás, ale na kalmetizační stanici. Nejbližší kalmetizační stanice je v Oblastní nemocnici Kladno, Vančurova 1548, tel. 312 606 212

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hemofilové infekce a virová hepatitida B

Proti těmto 6 onemocněním se očkují kojenci jedinou vakcínou. Pro většinu dětí je to vakcína Hexacima, která se v ČR očkuje od 1.1.2018 ve schematu 2+1. To znamená, že základní očkování tvoří 2 dávky v odstupu optimálně 2 měsíců a 3. posilovací dávka se dává 6 měsíců od té druhé. První dávku je možné dát již od 9 týdnů věku dítěte. Druhou vakcínou, která se používá k ochraně před těmito 6 nemocemi, je Infanrix Hexa. Tato vakcína je v ČR od 1.1.2018 vyhrazena pro nedonošené děti, tzn. děti, které se narodily před ukončeným 37. gestačním týdnem. Vzhledem k tomu, že imunitní systém nedonošených dětí je nezralý, je třeba takovýmto dětem aplikovat očkování ve schematu 3+1, aby se jim vytvořily protilátky v dostatečném množství. Znamená to, že základní očkování tvoří 3 dávky po 1 měsíci a 4. posilovací dávka se aplikuje 6 měsíců od té třetí. Opět se může očkování zahájit již od 9 týdnů kalendářního věku dítěte (nikoliv korigovaného věku). Výjimku tvoří extrémně nezralé děti nebo děti s komplikovanou poporodní anamnézou, kdy se samozřejmě očkování přizpůsobuje zdravotnímu stavu dítěte. 

V 5 letech věku dítěte přeočkováváme vakcínou Boostrix (případně Adacel nebo Infanrix) proti záškrtu, tetanu a černému kašli.

V 10 letech se děti přeočkovávají ještě jednou a to proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně (vakcína Adacel Polio, příp. Boostrix Polio). 

Dále je povinné již jen přeočkování proti tetanu a to 1x za 10-15 let. Podle současných poznatků se ale doporučuje přeočkovat společně s tetanem i černý kašel a to alespoň 1x v průběhu dospělosti. 

Spalničky, zarděnky, příušnice

Proti této trojici onemocnění se děti očkují mezi 13. a 18. měsícem věku a to 1 dávkou. 2. posilovací dávka se podle nového očkovacího kalendáře aplikuje až v 5 letech věku dítěte. V současnosti používáme k tomuto očkování vakcínu Priorix nebo MMR Vaxpro.