Ke stažení

Jdete k nám na vstupní prohlídku? Nebo k nám již chodíte, ale nemátě formuláře ještě vyplněny? Prosím vytiskněte si Vstupní formulář pro rodiče (týkající se osobních údajů a jejich ochrany) a Dotazník rodinné anamnézy (týkající se výskytu onemocnění v rodině) a vyplněné je přineste s sebou. 

Jde Vaše dítě na předoperační vyšetření před plánovaným zákrokem. Pokud již nejsou požadovány odběry ze zdravotnického zařízení, kde bude výkon probíhat, budeme potřebovat vyplnit Dotazník ke zjištění poruch krevní srážlivosti