Posudková péče

Posudková péče se v posledních letech stává stále častějším důvodem k návštěvě v ordinaci lékaře.  Jedná se o nejrůznější potvrzení zdravotní způsobilosti např. na školy v přírodě, letní tábory, sportovní činnosti, přijetí do mateřské školy, přijetí ke studiu na střední škole atd. Každý posudek má svá specifika, nicméně pro všechny posudky platí, že jsou spojené s vyšetřením dotyčného dítěte. Výjimkou je, když u nás mělo dítě v posledních 3-6 měsících provedenu preventivní prohlídku. V takovém případě můžete přijít s žádostí o posudek bez dítěte, jinak ho vždy vezměte s sebou. Dále platí, že mám ze zákona danou lhůtu, do kdy musím posudek vydat. Je to 10 pracovních dní od chvíle, kdy mi byly dodány všechny potřebné podklady k provedení posudku. Znamená to, že se může stát, že Vám posudek nedám přímo do ruky, i když, pokud to provozní podmínky dovolí, budu se samozřejmě snažit napsat posudek co nejrychleji. I z toho důvodu je jednoznačně lepší, když se v takových případech budete objednávat na konkrétní čas a to buď telefonicky nebo přes webový formulář. 

Podle současné legislativy má takový posudek dané náležitosti, aby byl právně platný. Proto si nemusíte s sebou nutně brát formuláře k vyplnění, budu Vám totiž tisknout posudek svůj, u kterého vím, že dané náležitosti splňuje (s výjimkou mateřských škol). 

Pokud je Vaše dítě v  péči nějakého specialisty, prosím také o donesení zpráv z daných vyšetření. V některých případech to může hrát roli v rozhodování o zdravotní způsobilosti k té které činnosti. 

Pokud jste vybaveni žádostí o vypracování posudku, prosím o její vyplnění. Důležité je např. u sportovních posudků vědět, zda se jedná jen o organizovaný sport nebo již výkonnostní sport, jestli se jedná o vstupní prohlídku nebo pravidelnou. V případě vstupní prohlídky k výkonnostnímu sportu (tzn., že se dítě bude účastnit závodů, turnajů apod.) je zapotřebí donést i nález z ekg. Také k prohlídce u výkonnostních sportovců potřebuji vyplnit Dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti u sportovce (lze stáhnout níže). 

V případě posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je zapotřebí podepsat Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti, které si lze stáhnout níže a nebo Vám jej předložíme v ordinaci. 

Pokud potřebujete potvrdit způsobilost ke studiu na střední škole, nutně potřebuji vědět, na který obor konkrétně se Vaše dítě hlásí a to včetně kódu oboru. Způsobilost se totiž vystavuje vždy ke konkrétnímu oboru. Bez vyplněné přihlášky ke studiu na SŠ Vám tedy posudek nemohu vydat.