Ceník

Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání 

(včetně brigád, pouze kategorie práce I) 

300 Kč

Přihláška do mateřské školy 

(platí se jen za 1, všechny ostatní donesené ten stejný den jsou v ceně) 

200 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední nebo vysoké škole 

(platí se jen za 1 přihlášku, pokud donesete ve stejný den) 

200 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování a praktické přípravě na střední škole 

200 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k výkonu organizovaného nebo výkonnostního sportu 

200 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě, letním táboře, lyžařském kurzu apod. 

200 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 

(pouze sk. B - sportovní účely a sk. C - lovecké účely)

250 Kč

Očkování na žádost rodičů 

(neplatí pro očkování s částečnou úhradou od pojišťovny, cena je za aplikaci, což zahrnuje i náklady a zodpovědnost spojené s pořízením a skladováním vakcíny, a zodpovědnost za aplikaci vakcíny. Cena vakcíny závisí na aktuálním ceníku dodavatele) 

200 Kč

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

200 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 

150 Kč

Výpis z dokumentace při pojistné události 

200 Kč

Kompletní výpis z dokumentace na přání pacienta 

(např. pro sportovního nebo závodního lékaře, cena se odvíjí od časové náročnosti výpisu)

150-300 Kč

Aplikace páru náušnic nastřelením, 

vč. páru sterilních náušnic 

600 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

250 Kč

Rozšíření řidičského průkazu o další vozidlo 

150 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu na žádost rodiče

150 Kč

Posudek k výkonu umělecké činnosti dětí

200 Kč

Posudek k výkonu práce s dětmi jako vedoucí na dětském táboře

200 Kč

Akutní cílené vyšetření pro samoplátce 

600 Kč

Kontrolní cílené vyšetření pro samoplátce

400 Kč

CRP pro samoplátce 

150 Kč

Streptest pro samoplátce  

150 Kč

Preventivní vyšetření dítěte do 6 let (pro samoplátce)

800 Kč

Preventivní vyšetření dítěte nad 6 let (pro samoplátce)

700 Kč

Vyšetření zraku Plusoptixem

300 Kč