Ceník

Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání 

(včetně brigád, pouze kategorie práce I) 

200 Kč

Přihláška do mateřské školy 

(platí se jen za 1, všechny ostatní donesené ten stejný den jsou v ceně) 

150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední nebo vysoké škole 

(platí se jen za 1 přihlášku, pokud donesete ve stejný den) 

150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování a praktické přípravě na střední škole 

150 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k výkonu organizovaného nebo výkonnostního sportu 

200 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě, letním táboře, lyžařském kurzu apod. 

150 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 

(pouze sk. B - sportovní účely a sk. C - lovecké účely)

200 Kč

Očkování na žádost rodičů 

(neplatí pro očkování s částečnou úhradou od pojišťovny, cena je za aplikaci, což zahrnuje i náklady a zodpovědnost spojené s pořízením a skladováním vakcíny, a zodpovědnost za aplikaci vakcíny. Cena vakcíny závisí na aktuálním ceníku dodavatele) 

150 Kč

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

150 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 

150 Kč

Výpis z dokumentace při pojistné události 

150 Kč

Kompletní výpis z dokumentace na přání pacienta 

(např. pro sportovního nebo závodního lékaře)

250 Kč

Aplikace páru náušnic nastřelením, 

vč. páru sterilních náušnic 

500 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

200 Kč

Rozšíření řidičského průkazu o další vozidlo 

100 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu na žádost rodiče

100 Kč

Posudek k výkonu umělecké činnosti dětí

150 Kč

Posudek k výkonu práce s dětmi jako vedoucí na dětském táboře

150 Kč

Akutní cílené vyšetření pro samoplátce 

500 Kč

Kontrolní cílené vyšetření pro samoplátce

300 Kč

CRP pro samoplátce 

120 Kč

Streptest pro samoplátce  

120 Kč