Aktuality

Koronavirus - aktuální informace

Podle aktuálních oficiálních doporučení, kterými se naše ordinace řídí, je optimální postupovat v případě akutního onemocnění následovně. 

Pokud má Vaše dítě mírné příznaky respiračního infektu (kašel, rýma, škrábání v krku), které jste běžně schopni zvládnout doma sami, můžete tak činit i nadále. Není nutné, abyste k nám chodili, především ne z důvodu omluvenky do školy či školky. Stačí, pokud dítě ponecháte 10 dní v domácí léčbě, aby se řádně uzdravilo, a následně, pokud již nemá příznaky, může nastoupit do školy či školky, bez jakéhokoli našeho potvrzení či provedení testu na koronavirus. O potřebě provedení testu (hrazeného ze zdr. pojištění) rozhoduje pouze lékař a nebo krajská hygienická stanice. Rozhodně Vám jej tedy nemůže nařídit např. škola nebo zaměstnavatel. 

Pokud má Vaše dítě závažnější průběh onemocnění, vysoké horečky neustupující do 3 dnů apod., vždy nejprve zavolejte, než se k nám vydáte osobně. Musíme vše časově zorganizovat tak, aby jste se u nás nesetkali s jinými lidmi, které byste ev. mohli nakazit a nebo by případně oni mohli nakazit Vás. Bez předchozího objednání se Vám může stát, že nebudete ošetřeni. 

Omlouvání dětí ve škole je zcela v kompetenci rodičů a škola toto musí akceptovat. Jediná výjimka jsou děti, které chybí velmi často. V takových případech škola může potvrzení o nemoci od lékaře požadovat.  Jinak omluvenky vydávat nebudeme

Pokud po Vás škola či školka vyžaduje potvrzení o chronickém onemocnění Vašeho dítěte (alergie, astma či jiné onemocnění, které může mít projevy podobné s onemocněním Covid-19), stačí, když předložíte zprávu z odborného vyšetření (obvykle alergologem, imunologem či pneumologem), ze které je toto patrné. Případně lékařský posudek např. k účasti na škole v přírodě, ve kterém je toto uvedeno. Pokud i tak potřebujete nebo chcete potvrzení ode mne, musím upozornit, že se nejedná o službu hrazenou ze zdravotního pojištění a takové potvrzení bude zpoplatněno. 


Nástup na mateřskou dovolenou

V průběhu října plánuji zahájit mateřskou dovolenou. Od 31.8.2020 již budete v ordinaci vídat každé pondělí a úterý nového lékaře (MUDr. Jurnykl). Od 1.10.2020 bude pan doktor v ordinaci vždy pondělí, úterý a čtvrtek. Navíc od 1.10. bude pátky ordinovat MUDr. Dupačová. Od října proběhne i změna ordinační doby, středeční dlouhý den se přesune na pondělí. Sledujte tedy webové stránky, kde budou aktuální informace (v sekci ordinační hodiny). 

Děkuji za pochopení

Úhrada očkování proti meningokokům od 1.5.2020

Od 1.5.2020 bude očkování proti meningokokům hrazené ze zdravotního pojištění. Týká se to kojenců a batolat, kteří jsou nejohroženější skupinou. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B (vakcína Bexsero) zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku (maximálně 5 měsíců + 30 dní) a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y (vakcína Nimenrix) provedení očkování ve 2. roce života (tedy mezi 1. a 2. narozeninami). V případě zájmu volejte do ordinace. 

Změna telefonu

Od 22.4. 2020 prosím přednostně používejte při volání do naší ordinace mobilní telefonní číslo +420 602 298 157 místo pevné linky. Pevná linka již nyní funguje pouze jako virtuální telefonní číslo, tzn. že se na něj dovoláte, hovor bude totiž přesměrován na mobil, ale zpátky Vám již eventuálně voláme právě z onoho mobilního telefonního čísla. S odstupem času bude pevná linka zrušena zcela. 

VložteKartičku.cz

V rámci zkvalitnění péče o pacienty jsme do ordinace zavedli nový systém pro příchozí pacienty VložteKartičku.cz. Po vstupu do čekárny použijte, prosím, tento systém a vložte do něj kartičku zdravotní pojišťovny. Tento systém dokáže z vložené kartičky načíst jméno, příjmení, pojišťovnu a rodné číslo a přenést jej do počítače v ordinaci bez zbytečného přepisování. Zároveň víme i o Vašem příchodu do čekárny a době čekání bez nutnosti klepat. 

STOP STAV

Vzhledem k naplnění kapacity naší ordinace musíme na přechodnou dobu zastavit registraci nových pacientů.  Jakmile se situace změní, budeme Vás o tom na našich webových stránkách informovat. 

Objednací systém


Od dubna 2019 můžete využít online objednávání, odkaz naleznete v záložce Kontakty.  Při objednávání je potřeba zadat telefonní číslo, které u Vašeho dítěte máme uvedené v kartotéce. V současnosti bohužel online objednávání nefunguje a to vzhledem k důvodům souvisejícím s omezeným provozem ordinace uvedeným výše. Jakmile budeme moci přejít na běžný chod ordinace, online objednávání opět spustím.