Nepovinná očkování

Pneumokokové nákazy

Onemocnění vyvolaná pneumokoky mohou být zvláště v nízkých věkových kategoriích velmi nebezpečná, až život ohrožující, mnohdy s trvalými následky po prodělaném onemocnění. Jedná se hlavně o těžké zápaly plic, záněty mozkových blan nebo sepse. Proti těmto závažným formám pneumokokových onemocnění můžete své dítě chránit očkováním. Tato očkování jsou plně nebo částečně hrazená ze zdravotního pojištění (podle toho, jakou si zvolíte vakcínu). Synflorix je plně hrazený ze zdravotního pojištění a chrání proti 10 typům pneumokoků, Prevenar 13 poskytuje ochranu proti 13 typům a je s doplatkem, resp. částečně hrazený. Očkování je ve třídávkovém schematu podobně jako je tomu u hexavakcíny. Znamená to, že dítě dostane 1. dávku někdy mezi 2 a 5 měsíci věku, 2. dávku optimálně za 2 měsíce od té první a 3. dávku cca 6 měsíců od té druhé. Děti předčasně narozené (pod 37. gestační týden) musí být očkovány ve schematu čtyřdávkovém, tzn. 3 dávky po 1 měsíci a 4. dávka min. 6 měsíců od té třetí. K tomu, aby bylo očkování hrazeno z pojištění, je nutné podat první 2, resp. 3 dávky (podle schematu) do 7 měsíců věku dítěte. Dá se očkovat i později, ale pak je to za plnou úhradu. 

Rotavirové infekce

Rotaviry způsobují obzvláště u malých dětí zvracení a četné průjmy, které mnohdy končí dehydratací dítěte s nutností hospitalizace a podávání infuzní terapie. Rotaviry se šíří vzduchem, jejich infekčnost je velmi vysoká. Proti takovýmto těžkým průběhům rotavirových střevních infekcí můžete Vaše dítě ochránit pomocí vakcíny Rotarix nebo Rotateq. Jedná se o vakcíny perorální, což znamená, že se podávají do úst dítěte ve formě sladkého roztoku. Rotarix má dvoudávkové schema, Rotateq třídávkové. V obou případech se dá očkovat již od 6 týdnů věku dítěte. V případě Rotarixu musí být první dávka podaná do 16. týdne věku, v případě Rotatequ do 12. týdne věku dítěte. 

Meningokokové onemocnění

Meningokokové infekce patří mezi vysoce nebezpečná, život ohrožující onemocnění. Jedná se hlavně o záněty mozkových blan a sepse (tedy stav, kdy infekce postihuje celý organismus). Tato onemocnění bohužel mnohdy končí trvalými následky (např. amputace prstů či celých končetin) nebo dokonce smrtí pacienta. Průběh je velmi rychlý a rozpoznat onemocnění včas bývá velmi obtížné, někdy až nemožné. Nejrizikovější skupinou jsou kojenci a malé děti, druhou rizikovou skupinou pak dospívající a mladí dospělí. Zatím není k dispozici vakcína, která by chránila proti všem meningokokům současně, takže aby byla ochrana kompletní, je ideální kombinace 2 vakcín (Bexsero + Nimenrix či Menveo a nebo Trumenba + Nimenrix či Menveo). Vakcíny Bexsero a Trumenba chrání proti meningokokům skupiny B, Bexsero je určeno pro děti již od 2 měsíců věku, Trumenba pro děti starší 10 let a dospělé. Do 2 let věku je potřeba Bexsero naočkovat 3 dávkami této vakcíny, od 2 let výše se očkuje 2 dávkami (platí pro Bexsero i Trumenbu). Proti meningokokům A, C, W, Y chrání vakcíny Nimenrix a Menveo. Nimenrix se dá aplikovat již od 6 týdnů věku, Menveo od 2 let. Pokud se očkuje již v prvním roce života, je zapotřebí podat 3 nebo 2 dávky očkování, podle toho, v jakém věku bychom začali. Od 1 roku již stačí vakcína 1 s tím, že je vhodné po cca 5 letech přeočkovat.

Od 1.1.2022 platí nové podmínky úhrady očkování proti meningokokům ze zdravotního pojištění. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 12. měsíce věku (maximálně 11 měsíců + 30 dní) nebo věk mezi 14. a 15. narozeninami a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života (resp. mezi 1. a 2. narozeninami) a nebo věk mezi 14. a 15. narozeninami

Klíšťová encefalitida

Je způsobena viry, které jsou přenášeny klíšťaty. V dětském věku mívá obvykle mírný průběh (příznaky podobné chřipce), s přibývajícím věkem ale roste riziko průběhu závažnějšího. Onemocnění se často projevuje ochrnutím na 1 až všechny 4 končetiny, které bohužel nemusí být zcela vratné. Může dojít i např. k mentálnímu postižení. V některých případech dochází i k úmrtí pacientů. Chránit se můžete očkováním vakcínou FSME nebo Encepur. Obě vakcíny existují ve verzi pro děti (do 16 let v případě FSME, resp. do 11 let v případě Encepuru) a ve verzi pro dospělé a starší 16, resp. 11 let. Očkovat se dá od 1 roku věku, lépe od 3-5 let. K dosažení potřebné hladiny protilátek je zapotřebí podat během 1 roku 3 dávky očkování. Každých 3-5 let je pak potřeba přeočkovat 1 dávkou této vakcíny.  

Infekční žloutenka typu A

Takzvaná nemoc špinavých rukou, virové onemocnění projevující se zánětlivým procesem v játrech a typickou žloutenkou, s nutností hospitalizace na infekčním oddělení. V některých případech může vést až k akutnímu selhání jater a tím i ohrožení života. Očkovat se dá od 1 roku věku buď vakcínou Havrix a nebo Vaqta. K tomu, aby byla ochrana dlouhodobá, je potřeba aplikovat 2 dávky v rozmezí 6-12 měsíců.  

Plané neštovice

Velmi časté dětské onemocnění projevující se typicky tvorbou četných puchýřků na kůži a aftů v dutině ústní. I když obvykle toto onemocnění probíhá nekomplikovaně i tady jsou případy, kdy je onemocnění velmi závažné a komplikované a může vést i k ohrožení života. Rizikovou skupinou jsou především atopici a osoby s poruchou imunity, u kterých je vhodné očkování v každém věku (resp. od 9 měsíců). Pokud i jinak zdravé dítě plané neštovice neprodělá do cca 12-13 let, je vhodné jej nechat naočkovat. V čím vyšším věku totiž onemocnění propukne, tím horší bývá průběh a tím vyšší je riziko komplikací. V případě žen je pak také nebezpečí v těhotenství, kdy může dojít k poškození plodu v důsledku této infekce. K dispozici je vakcína Varilrix. K tomu, aby byla ochrana opravdu dlouhodobá, je zapotřebí podat 2 dávky tohoto očkování v odstupu min. 6 týdnů. 

HPV infekce

Infekce lidským papilomavirem (HPV) jsou spojovány s nádorovým onemocněním v oblasti genitálu (především děložního čípku, ale i pochvy a zevních rodidel u žen, méně často v oblasti penisu u mužů) a v oblasti řitního otvoru, ev. i dutiny ústní.  Očkování proti těmto virům patří mezi očkování plně nebo částečně hrazená ze zdravotního pojištění (podle toho, jakou si zvolíte vakcínu). Očkování chrání také proti genitálním bradavicím, které sice nejsou život ohrožující, ale velmi nepříjemné a špatně se léčí. U chlapců se očkování doporučuje také z toho důvodu, že budou nepřímo chránit své budoucí partnerky před onemocněním způsobeným HPV. Očkování probíhá mezi 13. a 14. narozeninami a to ve dvoudávkovém schematu. Tzn., že druhá vakcína se aplikuje cca 6-12 měsíců od té první. Očkovat lze samozřejmě i později, ale pak vakcína již není hrazená ze zdravotního pojištění vůbec. 

Chřipka 

Chřipka je vysoce infekční onemocnění doprovázené obvykle vysokými horečkami (trvajícími několik dnů až týden), suchým intenzivním kašlem, bolestmi svalů, kloubů a hlavy, celkovou schváceností a výraznou únavou. Mnohdy s sebou přináší řadu komplikací a to obzvláště u rizikových skupin osob. Chřipka způsobuje každým rokem i řadu úmrtí. Uvádí se, že je to až 4x více než kolik způsobí dopravní nehody. Očkování je pro rizikové skupiny osob hrazené ze zdravotního pojištění. Jedná se hlavně o diabetiky, astmatiky nebo děti se srdečními vadami či poruchou imunity. Vzhledem k tomu, že se viry chřipky rychle mění, vyvíjí se každým rokem nová vakcína, a proto je také vhodné nechat se naočkovat proti chřipce každý rok na podzim. Děti do 9 let věku, které chřipku zatím neprodělali, by měly být očkovány v prvním roce 2 dávkami této vakcíny, později již stačí aplikovat 1 vakcínu stejně jako u starších dětí a dospělých.   

Covid-19

Koronavirová infekce je v současnosti již velmi časté respirační onemocnění, které v populaci do 19 let probíhá většinou mírně a riziko těžkého průběhu či komplikací je relativně malé. Nicméně vzhledem k masovosti onemocnění nejsou celkové počty těžkých případů u dětí vůbec zanedbatelné. Do začátku 12/2020 jen v ČR zemřelo přímo na Covid-19 6 dětí do 11 let a dalších cca 250 dětí prodělalo těžkou formu postcovidového zánětlivého multiorgánového syndromu označovaného zkratkou PIMS. Řada z těchto dětí si s sebou nese dlouhodobé, možná i celoživotní následky na životně důležitých orgánech. Očkujeme v tuto chvíli děti od 5 let a to vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer. Děti  ve věku 5-11 let se očkují ve 2-dávkovém schematu, kdy 2. dávka se podává nejdříve za 21 dní po první. U starších dětí je po těchto 2 základních dávkách umožněno přeočkování 3. dávkou a to nejdříve 5 měsíců po 2. dávce.  Vzhledem k tomu, že se vakcína distribuuje v lahvičkách obsahujících více dávek, které je nutno max do 12 hodin spotřebovat, je koordinace tohoto očkování pro nás složitější než je tomu u jiných vakcín. Není tedy např. možné aplikovat toto očkování v kterýkoli den, ale musíme mít více zájemců najednou. Také z bezpečnostních důvodů neočkujeme v jeden den děti 5-11 let a děti nad 12 let a to z důvodu minimalizace rizika záměny vakcíny.  

Vložte svůj text...